FOFEL 1989-2020ren likidazioari buruzko informazio-eskaera

Soluzioaren atala

Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Saila

Informazio eskaera

1989-2020 aldian itundutako zergen bilketan udalek izan duten partaidetzaren likidazioei buruzko informazioa eskatu du, honako lege honen laugarren xedapen gehigarrian ezarritako metodologiaren arabera: 2/2007 Legea, martxoaren 23koa, Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2007-2011 aldian aplikatuko den metodologiari buruzkoa.

Erabakia

Informazio publikoaren zati bat jasotzeko eskubidea aitortzea.

  • 2002-2020 aldian itundutako zergen bilketan udalek izan duten partaidetzaren likidazioei buruzko informazioa eskuratzeko eskaera onestea.
  • 1989-2001 aldian itundutako zergen bilketan udalek izan duten partaidetzaren likidazioei buruzko informazioa eskuratzeko eskaera ezestea, ez dagoelako Finantza eta Aurrekontu Sailaren artxiboetan.
Orden forala

2021/2201