AFAren inprentako langileei buruzko informazio-eskaera

Saila

Enplegua, Merkataritza eta Turismo Sustapena eta Foru Administrazioa

Informazio eskaera

Arabako Foru Aldundiaren inprentako langileen antzinatasunari buruzko informazioa eskatu du, lanpostuen eta lanbide-taldeen arabera bereizita. 

Erantzuna

Eskaeraren zati bat baiestea: 

- Eskatutako informazioa pertsona bakoitzari esleitutako titulazio-taldearen arabera gehituta emango da, eta ez lanpostuka, eta beste informazio estatistiko bat gehituko da, hala nola pertsona kopurua taldeka eta kasu bakoitzean dagoen desbideratze tipikoa.

- Kasu honetan, antzinatasunaren datuak funtzionario identifikagarrien bizitza pribatuari buruzko informazioa ematen du, eta hortik beste batzuk atera edo zenbatetsi daitezke, hala nola adina, karrera profesionala, etab., eta, informaziorako sarbide hori babesten duen interes publiko edo pribatuak ez duela pisu handiagorik iritzita, egokitzat jotzen da behar diren neurriak hartzea haien intimitaterako interes legitimoa babesteko.

Ebazpena

2021/4707