null Plan Estratégico para el fomento del Euskera

Euskara Sustatzeko Plan Estrategikoa

Hiztunak eta hiztun-sareak aktibatzea, eta baldintzak sortzen jarraitzea lurraldean euskaraz bizitzeko aukerak bermatze aldera, Arabako Foru Aldundiaren lidergoaren babesean, Arabako euskara-zerbitzuekin lankidetzan, baita euskalgintzarekin eta gainerako gizarte-eragileekin ere.

Plana hiru ardatzetan ezarri da: Gizarte Erabilera, Hiztun Berriak eta Kudeaketaeredua.