Arabako Hiri Hondakinen Prebentziorako eta Kudeaketarako Plana

2018ko abenduaren 14ko ALHAOn (144 zenbakia), argitara eman da azaroaren 21eko 20/2018 Foru Araua, “Arabako hiri hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2017-2030 plana” onestekoa.

Etxeko zaborren legezko definizioa: etxeko jardueren ondorioz etxeetan sortzen diren hondakinak. Halaber, etxeko zabortzat jotzen dira zerbitzuetan eta industrietan sortzen diren eta aurretik aipatutakoen antzekoak diren hondakinak. Kategoria horretan sartzen dira, gainera, etxeetan sortzen diren hondakin hauek: tresna elektriko eta elektronikoen, arropen, pilen, metagailuen, altzarien eta tresnen hondakinak; etxeko eraikuntza eta konponketa lan txikietan sortzen diren obra hondakinak ere multzo berean sartzen dira. Etxeko zabortzat joko dira bide publiko, berdegune, aisiagune eta hondartzak garbitzeko lanetan biltzen diren hondakinak, bai eta etxeko animalia hilak eta bertan behera utzitako ibilgailuak ere.