null Baso suteak prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko urteko plana

Baso suteak prebenitzeko, zaintzeko eta itzaltzeko urteko plana

Plan honen helburu nagusia da baso suteen arloko urteko kudeaketa tresna izatea, prebentzioaren, zaintzaren eta itzaltzearen ikuspegi integral batetik.

Plana Lurralde Orekaren Sailak eta Nekazaritza Sailak egin zuten. 2023-2027 Legegintzaldiko 2023an eta 2024ko ekainaren arte bi sail hauek kudeatuko dute plana: Berdintasun, Euskara eta Gobernantza Sailak eta Jasangarritasun, Nekazaritza eta Natura Ingurunearen Sailak(iraungi). 2024ko uztailetik Nekazaritza Sailak kudeatuko du.

Planaren indarraldia: 2023/07/06-2023/12/31