Arreta goiztiarrari buruzko informazio eskaera (2016-2022)

Saila

Gizarte Politikak

Informazio eskaera

Arreta goiztiarrari buruzko informazioa eskatzen du:

- Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldearen (AGBT)bileren aktak 

- AGBTaren osaera akta

- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 eta 2022an egindako bilera kopurua

- Zerbitzuari esleitutako aurrekontua: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022ko bilerako zenbatekoa

- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 eta 2022an artatutako haurren kopurua

- AGETek 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022an jasotako aparteko txostenen kopurua

-Bajen kopurua 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 eta 2022an

Erantzuna

Informazio publikoaren eskuratze partziala:

  • Eskatutako informazioaren zati bat ematen da.
  • Ezetsi egiten da honako hauei buruzko informazioa eskuratzeko aukera:
    • GIBGOLen 15.1 artikuluaren arabera,Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldearen bileren aktei buruzko informazioa eskuratzea ezetsi egiten da, adingabeen osasunari buruzko datuak dituztelako. Datuak babesteko araudiak bereziki babesten ditu datu horiek, eta Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorraren 9.2 artikuluan aurreikusitako egoeraren bat gertatzen bada soilik eman daitezke, eta hori ez da gertatzen kasu honetan.
Ebazpena

53/2023