Arabako Suhiltzaileak erakunde autonomoaren Administrazio Kontseiluaren hainbat aktaren eskaera

Saila

Lurralde Oreka (Toki Finantzaketaren eta Administrazio Kudeaketaren Zerbitzua)

Informazio eskaera

Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren Administrazio Kontseiluaren gai-zerrenden eta akten kopia, 2021. eta 2022. urteei dagozkienak, bai eta kontseilariei bidalitako dokumentazioarena ere (txostenak, etab.), kontseiluaren erabakiak hartu edo ez erabakitzekoa.

Erantzuna

Informazio publikoaren zati bat jasotzeko eskubidea aitortzea:

  • Eskatutako informazioa eskuratzea, behar bezala anonimizatuta.
  • Ez dira izapidetzeko onartzen 2021eko abenduaren 10eko eta 2022ko martxoaren 23ko bilkuretako akten kopia-eskaerak, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18. artikuluan eta otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Izan ere, artikulu horien arabera, ez dira izapidetzeko onartuko, ebazpen arrazoitu bidez, Egiteko bidean den informazioari edo argitalpen orokorrerako bidean den informazioari buruzko eskaerak.
Ebazpena

1455/2022