Ingurumena eta Hirigintza

Saila

Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskumenak ditu honako arlo hauetan:

 • Uraren ziklo osoa, nekazaritzako politika hidraulikoak izan ezik.
 • Ingurumena eta paisaia.
 • Naturaren zaintza.
 • Naturaguneak.
 • Energia berriztagarriak.
 • Biodibertsitatea eta flora eta faunako espezie babestuak.
 • Lurraldearen antolamendua.
 • Hirigintza planeamendua, kudeaketa eta diziplina.
 • Lurralde informazioa.
 • Araubide juridikoak adierazten dituen gainontzekoak.

Ingurmen eta Hirigintza Sailari atxikitzen zaio:

Egitura dekretuak:

2023eko aurrekontuaren betearazpena

27.560.916,32€
18%

Taldea

José Antonio Galera Carrillo

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua

Gasteizen jaio zen 1959an; bi alaba dauzka.
Industria ingeniari teknikoa eta ingurumen ingeniaria EHUtik.

Atxikitze politikoa: EAJ-PNV

Ordainsaria: 95.137,77 €

Ondasun-aitorpena: Jaitsi

Posta elektronikoa: tmolinuevo@araba.eus

Telefono-zenbakia: 945181715

Sailaren organigrama: Jaitsi

Arloko zuzendaritzak

Diputatuen Kontseiluko kide guztiak, goi kargudunak eta behin-behineko langileak dedikazio esklusiboan daude.

Nola hartzen du parte Ingurumenaren eta Hirigintzaren Sailak 2019-2023 plan estrategikoan?

3.2. Xedea: Zerbitzuak eta bizi kalitatea dituen lurraldea

 1. 3.2.2. Landa azpiegiturak eta ekipamenduak babestea. Baliabide hidraulikoak

  3.2.2.1. Lurraldeko baliabide hidraulikoak optimizatzea. 3.2.2.2. Jada funtzionamenduan dauden instalazioen osagarritasuna.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 2. 3.2.7. Lurzoruaren okupazioa eta arrazoizko erabilera

  3.2.7.1 Halaber, ordenantza ereduak HAPO berrietan dauden jasangarritasun irizpideekin eta Lurzoruari buruzko 2/2006 Legearekin bat etorriz idaztea.

  3.2.7.2. Plangintzarako diru-laguntzen lerroa.

  3.2.7.3. Guardia-Arabako Errioxako LPPa berrikustea.

  3.2.7.4. Araba Erdialdeko LPPa berrikustea.

  3.2.7.5. Geoaraba aplikazio korporatiboa garatzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 3. 3.2.10. Landako industria ondarea berreskuratzea

  3.2.10.1. Arabako Mendialdeko Meatze Paisaiak Zaharberritzeko Master Plana garatzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

4.1. Xedea: Klima aldaketa arindu eta hartara egokitzea

 1. 4.1.1. Klima aldaketari aurre egiteko ekintzak

  4.1.1.1. Klima Araba 2050. Arabako lurralde historikoaren ekintza klimatikoko estrategia.

  4.1.1.2. Arabako lurralde historikoko berotegi efektuko gasen inbentarioa egitea.

  4.1.1.3. Urbanklima, Europako Life proiektu integrala.

  4.1.1.4. Lurralde antolamenduan klima aldaketaren ikuspegia txertatzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 2. 4.1.2. Azpiegitura berdea eta konektibitate ekologikoa

  4.1.2.1. Azpiegitura Berdeen Plana

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 3. 4.1.3. Karbono urriko ekonomia lehiakorra bultzatzea

  4.1.3.1. Araban energia berriztagarriak sortzeko proiektuak sustatzea.

  4.1.3.2 Araban eguzki parke bat eta aldameneko lurretan nekazaritza eta ingurumeneko proiektu bat sortzeko lanak bultzatzea. Ekienea proiektua.

  4.1.3.3 Eguzki energia fotovoltaikoa sortzea, kontsumo kooperatiben araubidean. Ekiola proiektua.

  4.1.3.4 Trantsizio energetikoa sustatzeko laguntzen lerroak ezartzea.

  4.1.3.5 Iturri berriztagarrietatik H2 berdea ekoizteko proiektuei laguntzea.

  4.1.3.6. Bi landa eremutan energia berriztagarrien esperientzia pilotuak abiaraztea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 4. 4.1.5. Hondakinak prebenitzea, berrerabiltzea, birziklatzea eta haiei balioa ematea

  4.1.5.1. Arabako hondakinen partzuergoa sortzea.

  4.1.5.2. Gasteizen konpost instalazio bat jartzeko azterlana egitea eta, ondoren, instalazioa eraikitzea.

  4.1.5.3. Materia organikoa deszentralizatuta kudeatzeko laguntzak ematea.

  4.1.5.4 TMB instalazioetatik datorren errefusa baloratzeko eta ontziak sailkatzeko instalazio bat jartzeko azterlana egitea eta, ondoren, instalazioa eraikitzea.

  4.1.5.5 Hiriko biohondakinak lehen sektoreko materia organikoarekin kudeatzeko proiektua egitea.

  4.1.5.6 Tamaina handiko hondakinak tratatzeko instalazio bat – berrerabiltze zentro batekin lotuta– jartzeko aukera aztertzea eta, ondoren, eraikitzea.

  4.1.5.7. Ontzien edukiontzi handiagoa ezartzeko azterlana egitea.

  4.1.5.8. Paper edukiontziak berritzea.

  4.1.5.9. Hondakinen eta ekonomia zirkularraren arloan sentsibilizatzeko eta kontzientziako ekintzak egitea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

4.2. Xedea: Araba Green

 1. 4.2.1. Arabako natura ondarea

  4.2.1.1. Kontserbazio Bereziko Eremuak, Hegaztien Babes Bereziko Eremuak, hezeguneak eta biotopoak kudeatzeko neurriak planifikatuko dituen tresna sortzea.

  4.2.1.2. Añanako Gatz Harana - Caicedo Yusoko aintzira - La Uña mendia ingurunea osatzen duen biotopoan bideak jartzea.

  4.2.1.3. Prao de la Paul urmaela egokitu eta behatoki bat jartzea.

  4.2.1.4. Gorbeia eta Valderejo natura parkeetako aparkalekuak egokitzea.

  4.2.1.5. Gure natura ondarearen balioa jendarteratzeko ekintzak egitea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 2. 4.2.2. Narriatutako eremuak lehengoratzea

  4.2.2.1. Habitat eta eremu narriatuak hobetzea, ekosistema berriak sor daitezen.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

4.3. Xedea: ur baliabideak zaindu eta hobetzea

 1. 4.3.1. Ur baliabideen kudeaketa eraginkorra

  4.3.1.1. Urbide-Arabako Uren Partzuergoari laguntzea.

  4.3.1.2. Arabako Lurralde Historikoko Hornidura eta Saneamenduko 2020-2023 aldirako Plan Zuzentzailea berrikustea eta esparru akordioan onetsitako azpiegitura hidraulikoen arloan hartutako konpromisoak gauzatzea.

  4.3.1.3. Ur hornidura bermatzeko orduan dauden arazoak konpontzeko irtenbideak diseinatu eta eraikitzea, ibaien emari ekologikoak errespetatuta.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada
 2. 4.3.2. Uraren kalitatea hobetzen laguntzea

  4.3.2.1. Zadorra ibaiko eta Uribarri-Ganboa urtegiko uraren kalitatea hobetzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada

4.4. Xedea: Mugikortasun jasangarriaren aldeko apustua

 1. 4.4.4. Bizikleta bideak eta ibilbide berdeak

  4.4.4.1. Bide berdeak eta ibilbide berriak egokitu eta hobetzeko proiektuak egitea.

  4.4.4.2 Nerbioiko Parke Lineala garatzen jarraitzea.

  4.4.4.3 Bizikleta bideen eta ibilbide berdeen arloko Arabako Lurralde Plana izapidetzea.

  No comenzada
  En proceso
  Terminada