Zuhatzako irla alokatzeko Iberdrolarekin sinatutako kontratuari buruzko informazio eskaera.

Soluzioaren atala

Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako saila

Informazio eskaera

- Eskatu du aipatutako konpainiari urtero ordaintzen zaion zenbatekoaren berri emateko.

- "Satisfatu edo barkatu", "Ordainarazpenak eta tasa parafiskalak" hitzen esanahia eskatzen du; Arabako Foru Aldundiak, Zuazako uharteari dagokionez, "Hidroeléctrica Ibérica Iberduero S.A." konpainiarekin duen errentamendu-kontratuaren zazpigarren klausulan agertzen dira hitz horiek.

- Urtegiak hartzen duen lur-eremua dela-eta konpainia horrek ordaintzen duen zenbatekoa eskatzen du.

Erabakia

 Ez da izapidetzerako onartu:

Urtero enpresari (Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, SA) ordaintzen zaion zenbatekoari buruzko informazio eskaria ez da onartu izapidetzerako, izan ere, informazio hori jada eman zitzaion eskatzaileari 2019ko otsailaren 14ko idazkian. Beraz, eskaria nabarmenki errepikakorra da eta hala jasota dago Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18.e artikuluan.

Hitzen esanahiari eta enpresak ordaintzen dituen zergei buruzko informazio eskaria ez da onartu izapidetzerako, izan ere, informazio hori ez dago Arabako Foru Aldundian, eta hala jasota dago Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18.d artikuluan, informazio jakin bat ez duen organo bati egindako informazio eskaerei dagokienez.

Orden forala

2020/2733