GSINko nominen ziurtagiriak banatuta jasotzeko eskaria

Saila

Gizarte Politiken Saila

Informazio eskaera

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 eta 2020 urteetako, xxxxxxxx NAN zenbakiko, xxxxx(e)ko gizarte prestazioen erregistroko GSINren kobratzeko zenbatekoen ziurtagiriak banatuta (banatutako nominak).

Erantzuna

Izapidetzeko ez onartze:

Eskaria ez da onartu izapidetzerako Gardentasunari, informazio publikoa  eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 19. artikuluan xedatutakoa betez: “Eskabidea hartzailearen esku ez  dagoen informazioari buruzkoa bada,  hartzaileak subjektu eskumendunari  bidaliko dio, baldin eta nor den badaki,  eta eskaera-egileari horren berri emango dio”.

Kasu honetan, eskatutako informazioa Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eskumenekoa da, eta berak ezagutu behar du eta bertara bidali da eskaria.

Ebazpena

2020/119