Arabako Foru Aldundiko suhiltzaileen jakak hornitzeko kontratuaren txosten teknikoaren eskaria.

Saila

Lurralde Orekaren Saila

Informazio eskaera

Arabako Suhiltzaileak erakunde autonomoarentzako hotzaren aurkako 210 jaka hornitzeko kontratuaren” arduradunek egindako txosten teknikoa eskatzen dugu, 2020/01-B espedientea duena.

Erantzuna

Ez da izapidetzerako onartu:

Eskaera ez da onartu izapidetzerako Gardentasunari, informazio publikoa  eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian jasotakoa betez. Bertan xedatuta dago abian den administrazio prozedura  batean interesdun direnek prozedura  hori osatzen duten agiriak eskuratzeari  aplikatzekoa zaion araudia izango dela,  hain zuzen, dagokion administrazio-prozedura arautuko duen araudia.

Ebazpena

2020/2064