Azken 10 urteetako oinordetzen gaineko zergaren likidazio kopuruari buruzko datu estatistikoak eskatzea

Soluzioaren atala

Ogasuna, Finantza eta Aurrekontu Saila

Informazio eskaera

Oinordetzen gaineko zergaren likidazioen kopuruari buruzko datu estatistikoak ezagutzeko eskatzen da, azken 10 urteetan egindako kausatzaileen kopurua kontuan hartuta.  Urteko memorian urteko diru bilketa jasota badago ere, ez da zehazten zenbat likidazio eta/edo autolikidazio izapidetuko liratekeen.

Erabakia

Ezesteko ebazpena:

Informazioa eskuratzeko eskaera ukatzea; izan ere, eskaeraren xedea, Oinordetzen gaineko Zergaren likidazioen kopuruari buruzko datu estatistikoak informatzean datzana, azken 10 urteetan egindako kausatzaile kopuruaren arabera, ez dago jasota Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 92.1 artikuluan araututako zerga garrantzia duten datuen lagapenetan.

Orden forala

2020/1862