Arabako adinekoen egoitzei ezarritako zehapenen eskaera (2014-2019)

Saila

Gizarte Politiken Saila

Informazio eskaera

2014 eta 2019 bitartean, biak barne, foru lurraldeko adinekoen egoitzei ezarritako zehapenak, isunak edo zigorrak.  Zehazki, honako hauek ezagutzea eskatzen da:

a. Zehatutako zentroaren izena.
b. Zehatutako zentroaren enpresa titularra.
c. Zehapenaren data.
d. Zehapenaren arrazoia.
e. Zehapenaren zenbatekoa.
f. Enpresak zehapena ordaindu ez eta administrazioarekiko auzien bidera jo zuen kasuak.
g. Enpresak administrazioarekiko auzien bidera jo badu, eta egoera horretan dago kausa judiziala: ebatzita edo ebazteke.
h. Ebazpen judiziala dagoen kasuetan, adierazi ebazpenaren data, ebazpena eman zuen organo judiziala eta ebazpenaren zenbakia.

Erantzuna

Hasieran, ezesteko ebazpena eman zen:

Ukatu egiten da eskaera, abenduaren 19ko 19/2013 Legeak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, bere 14.1.e artikuluan (zigor, administrazio edo diziplina arloko arau hausteen prebentzioa, ikerketa eta zehapena) aurreikusitako irispide eskubidearen mugak aplikatzeagatik.  Zehapen prozedura batean parte hartu ez duten hirugarrenek ebazpen zehatzaile baten edukia argitaratzeak edo, hala badagokio, ezagutzeak, egoitzen titularrei ezkutuko zehapena edo zehapen hori areagotzea ekarriko lieke.

Ondoren, Gardentasunaren Foru Kontseiluari erreklamazioa aurkeztu ondoren, ebatzi zen eskaera ebazteko prozeduraren atzeraeragina agintzea seigarren oinarri juridikoan aipatutako alegazio aldia ematen den unera arte, eta horren ondoren jarraitu behar da prozedura, dagokion ebazpena eman arte.

Azkenik, informazio publikoa partzialki eskuratzeko eskubidea aitortu zen.

  • Eskatutako informazioa eskuratzea, salbu eta zigorra ezarri ondoren egoitzaren titulartasuna aldatu bada, eta kasu horietan zentroaren izena eta enpresa titularrarena falta badira; izan ere, neurriz kanpokoa dirudi titular berriak inolako erantzukizunik izan ez zuen arau hauste baten ondorio negatiboak jasan behar izatea.

  • Informazio publikorako sarbidea ukatzea enpresak zehapena ordaindu edo administrazioarekiko auzien bidera jotzen duen kasuetan, egoera hori ez baita gertatu.

Ebazpena

2020/112 eta 2021/48