2014 eta 2019 bitartean Arabako adinekoen egoitzetan irekitako espedienteak eskaera

Saila

Gizarte Politikak

Informazio eskaera

2014 eta 2019 bitartean, biak barne, foru lurraldeko adinekoen egoitzei irekitako espedienteak.   Zehazki, honako hauek ezagutzea eskatzen da:

a. Espedientepeko zentroaren izena.
b. Espedientea ireki zaion zentroaren enpresa titularra.
c. Espedientearen data.
d. Espedientearen arrazoia.

Erantzuna

Ezesteko ebazpena:

Ukatu egiten da eskaera,  abenduaren 19ko 19/2013 Legeak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, bere 14.1.e artikuluan (zigor, administrazio edo diziplina arloko arau hausteen prebentzioa, ikerketa eta zehapena) aurreikusitako irizpide eskubidearen mugak aplikatzeagatik.

Zehapen prozedura bat irekiko zaien egoitza zentroen izena identifikatzea. Jarraitutako prozeduraren ondorioz ondorioztatzen bada salatutako jokabideak ez duela zehapenik merezi, egungo erabiltzaileengan edo erabiltzaile izan daitezkeenengan iritzi egoera jakin bat sortzearen kaltea eragingo zitzaion.

Ebazpena

2020/111