Euskadiko alderdi politikoen afiliazioari buruzko informazio eskaera

Saila

Ogasun, Finantza eta Aurrekontuen Saila

Informazio eskaera

Informazioa eskatzea Euskadiko alderdi politikoen afiliazioari buruz, Gananzian argitaratzeko artikulu baterako: Foru Ogasunaren 182. ereduko informazio aitorpeneko datu batzuk eskuratzea, zehazki, honako hauek: 

  • 182 eredua aurkeztu duen alderdi politiko bakoitzak emaile/ekarpengile gisa aitortutako pertsona fisikoen guztizko kopurua.
  • 182. eredua aurkeztu duen alderdi bakoitzak jasotako dohaintzen/ekarpenen guztizko zenbatekoa.
     
Erantzuna

Informazio publikoa eskuratzeko eskaera ukatzea, 19/2013 Legearen lehen xedapen gehigarrian aurreikusitako arrazoia dela eta (informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen erregulazio bereziak): “Araudi espezifiko baten pean izango dira, lege honetan ezarritako araudia osagarri dutela, informazioa eskuratzeko araubide juridiko espezifikoa duten gaiak”. 

Egiaztatu da eskaeraren xedea ez dagoela jasota Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 92.1 artikuluan araututako zerga garrantzia duten datu lagapenetan. 

Ebazpena

2019/460