Arabako Suhiltzaileak erakunde autonomoaren Administrazio Kontseiluaren hainbat aktaren eskaera

Saila

Lurralde Oreka

Informazio eskaera

Arabako Suhiltzaileak erakunde autonomoaren Administrazio Kontseiluaren gai-zerrenden eta akten kopia, 2021eko abenduaren 10eko, 2022ko martxoaren 23ko eta ondorengo bilkurei dagozkienak, bai eta kontseilariei bidalitako dokumentazioa (txostenak, etab.) ere, kontseiluaren erabakiak hartu edo ez erabakitzekoa.

Erantzuna

Ez da izapidetzeko onartzen 2021eko abenduaren 10eko eta 2022ko martxoaren 23ko eta ondorengo bilkuretako akten kopien eskaera, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18. artikuluan eta otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoa aplikatuz

Ebazpena

1570/2022