EPEan puntuaziorik handiena lortu zuten 10 azterketa praktikoei buruzkoa

Saila

Funtzio Publikoko Zuzendaritza

Informazio eskaera

AFAren Zuzenbideko 2016ko EPEan puntuaziorik handiena lortu zuten 10 azterketa praktikoen kopia

Erantzuna

Ez onartzea informazio publikoa eskuratzeko eskaera, legez babestutako helburu batekin justifikatu gabeko abusuzkoa delako, 1/2017 Foru Arauaren 34.1 artikuluarekin bat etorriz eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 18.1.e artikuluarekin lotuta

Ebazpena

926/2024