Eguneko zentroz aldatzea ukatzeko txostenaren eskaera

Saila

Gizarte Politiken Saila

Informazio eskaera

Txosten eskaera, alaba bati autismoaren espektroa duten pertsonentzako eguneko zentrotik Helios zentro okupazionalera aldatzea ukatzen diona. Zentroz aldatzeko eskatu zen, ez zelako egokia alabaren garapen orokorrerako.

Erantzuna

Eskaera ez onartzea eta GOFEren arlo eskudunari helaraztea, hau da, Desgaitasuna duten Pertsonen Arloari, dagokion araudi erregulatzailearen arabera ebazpena eman dezan, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea aplikatuz. Lege horren lehenengo xedapen gehigarrian («Informazio publikoa eskuratzeko eskubidearen erregulazio bereziak») ezartzen denez, abian den administrazio prozedura batean interesdun direnek prozedura hori osatzen duten agiriak eskuratzeari aplikatzekoa zaion araudia izango da, hain zuzen, dagokion administrazio prozedura arautuko duena.

Ebazpena

161/2023