AOTen azterketaren aurreikuspen data eskatzea

Saila

Funtzio Publikoko Zuzendaritza

Informazio eskaera

Jakin nahi dut ea noiz aurreikusten den honen deialdia onetsi eta oinarri espezifikoak argitaratzea: Administrazio Orokorreko teknikari izateko (A taldea, A1 azpitaldea, 1521 kodea) karrerako funtzionario gisa sartzeko hautaketa prozesua. Halaber, jakin nahi dut zenbat denbora pasako den hautaketa prozesu hori deitzen denetik lehenengo ariketaren egunera arte, haren prestaketa planifikatu ahal izateko.

Erantzuna

Ezesteko ebazpena:

Ezestea informazio publikoa eskuratzeko eskaera, une honetan zenbait hautaketa prozesu garatzen ari baitira, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legea indarrean jartzearen ondorioz. Beraz, zaila da aurreikuspen zehatz bat egitea, eskatzaileak aipatzen dituen datak zehaztuta.

Ebazpena

14/2024