Zentro soziosanitarioen baimenen eta horien aldaketen kopien eskaera

Saila

Gizarte Politikak

Informazio eskaera

Gasteizko Aurora (Hedegile kalea 56-58), Arquillos eta Los Molinos (Errota kalea 2) zentroak zentro soziosanitario gisa baimentzeko agiriaren kopia, bai eta horien aldaketen kopia ere.

Erantzuna

Informazio publikoaren eskaera ukatzen da; izan ere, informazio-eskaeraren xede diren zentroak titulartasun publikokoak dira, eta ez pribatukoak, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 41.10 artikuluan ezarritakoaren arabera, zentro horiek ez dute administrazioaren baimenik behar, eta, beraz, ez dago eskatutako dokumentaziorik.

Ebazpena

104/2022