Kultura eta Kirola

2020ko aurrekontuaren betearazpena

23.481.790€
40%

Taldea

Ana del Val Sancho

Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua

Gasteizen jaio zen 1960an.

Atxikitze politikoa: PSE-PSOE

Ordainsaria: 91.097,77 €

Ondasun-aitorpena: Jaitsi anexo

Posta elektronikoa: eaisa@araba.eus

Telefono-zenbakia: 945181713

Sailaren organigrama: Jaitsi anexo

Sare sozialak: https://twitter.com/AdelvalDFA - https://www.facebook.com/adelvalsanch - https://www.instagram.com/adelvaldfa/

Arloen zuzendariak

Diputatuen Kontseiluko kide guztiak, goi kargudunak eta behin-behineko langileak dedikazio esklusiboan daude.

Ardatza eta jarduera eremua: Kultura, Kirola, Euskara eta Gazteria

Helburu estrategikoa

Kultura berez da balioa, eta berezkoa dute Arabako herritarrek. Kultura ekimenak, beraz, tokian tokiko kulturaren mundua osatzen duten kolektibo eta pertsonen itxaropen eta eskaerei erantzuna emateko sustatu eta indartu behar dira, besteak beste. Hala, ardatz estrategiko honek herritarrekiko hurbiltasunean oinarritzen den kultura garapena bultzatuko du. Euskara, hizkuntza gisa eta gizarte komunikaziorako tresna gisa, Arabako ondarearen aberastasun handienetako bat da. Euskara ezagutu, erabili eta helaraztea beharrezkoa da, gure lurraldean hitz egiten diren hizkuntzen arteko berdintasuna lortzeko. Kirolak gizarte, kultura eta hezkuntzaren ikuspegitik herritarren bizi kalitatea eta osasuna errazten laguntzen du, bereizkeriarik gabe. Azkenik, gazteengan bereziki erreparatu behar da, zeharka, enplegu, berrikuntza eta ikaskuntzaren gaineko politikek gazteon eskari eta beharrizanak kontuan har ditzaten.

Jarduera lerroak

 1. Kultura, Arabako balio estrategiko gisa

  Arabar guztiek kultura mailan zerbitzu kalitate berdina izatea lortzea, beren bizilekua gorabehera, eta Araban geroz eta inklusiboagoa den kultura baten barruan. Bestalde, gure lurraldeko pertsona eta kolektiboen beharrizan, eskari eta itxaropenei erantzuna emango dien kultura bat lortzea.

  100%
 2. Kultura propioaren sustatzea

  Sormen propioko inguru bat lortzea, kultura arabarraren egoeran oinarrituta, lurraldeko pertsona eta kolektibo inplikatuek adierazitako iritzi eta esperientziaren oinarrizko premisak abiapuntutzat hartuta.

  100%
 3. Arabako museoen politika berriz zehaztea

  Museoen foru sarearen hedapen zabala lortzea, beren funtsen garrantziagatik eta herritarren artean ezagutarazteko beharrizanagatik, promoziorako museo jarduera eta programazio desberdinak sustatuta.

  100%
 4. Arabako kultura ondarea garatzea

  Arabako ondare historiko eta artistikoaren gaineko arreta jarraitua gauzatzea, eta, horretarako, berau era egokian zaintzea, eta, gainera, ondasun horien katalogazio, errekuperazio eta mantentze lanetarako esku hartzeen ondoriozko ezagutza balioztatu eta hedatzea.

  93%
 5. Kirola babestea

  Arabarrei kirola berdintasun baldintzetan eta genero, adin, jatorri edo bestelako arrazoien ziozko bereizkeriarik gabe praktikatu ahal izateko beharrezko bitartekoak ematen saiatzea. Gainera, gizarte osasuntsuago bat eratzen laguntzea, elkarrekiko ezagutzan eta herritarren bizikidetzan oinarrituta, kirolaren bidez.

  100%
 6. Euskara sustatzea

  Euskararen erabilera maila guztietan sustatzea, euskararen ezagutza bizikidetza linguistikoko testuinguru bateko erabilerarekin lotuta, gizarte kohesiorako eta egintza kultural arabar eta euskalduna eraikitzeko faktore gisa.

  100%
 7. Arreta berezia gazteengan

  Zeharka lan egitea enplegu, berrikuntza eta ikaskuntza politikak diseinatu eta ezartzen, gazteen beharrizanak eta gizarte eskariak kontuan hartuta, aisialdi eta denbora libreko programetarako ohiko dedikazioarekin bat eginik.

  100%