Arabako Boxeo Federazioaren Batzar Nagusiko akten eskaera (2013)

Saila

Kultura eta Kirola

Informazio eskaera

Arabako Boxeo Federazioaren 2013ko Batzar Nagusiko aktak.

Erantzuna

Informazio publikoaren zati bat jasotzeko eskubidea aitortzea.

  • Eskatutako informaziorako sarbidea ematea.
  • Datu batzuk eskuratzeko eskaera ezestea. Datuok ezingo dira eman, Euskadiko Kirol Federazioei buruzko urtarrilaren 31ko 16/2016 Dekretuaren 35.1 artikuluak federazioaren dokumentuei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea mugatzen duelako. Hala, federazioko lizentzia dutenek bakarrik jaso dezakete informazio hori, artikulu beraren 8. apartatuak dakarren salbuespenarekin: “Informazioa emateko murriztapenak ezin izango zaizkio ezarri Eusko Jaurlaritzako edo foru aldundiko dagokion organoari, horrek babestu behar dituen administrazio funtzio publikoei dagokienez”, eta informazio horixe emango da.
Ebazpena

2022/450