Arabako Boxeo Federazioaren Batzar Nagusiko akten eskaera (2013)

Soluzioaren atala

Kulturaren eta Kirolaren Saila

Informazio eskaera

Arabako Boxeo Federazioaren 2013ko Batzar Nagusiko aktak.

Erabakia

Informazio publikoaren zati bat jasotzeko eskubidea aitortzea.

  • Eskatutako informaziorako sarbidea ematea.
  • Datu batzuk eskuratzeko eskaera ezestea. Datuok ezingo dira eman, Euskadiko Kirol Federazioei buruzko urtarrilaren 31ko 16/2016 Dekretuaren 35.1 artikuluak federazioaren dokumentuei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea mugatzen duelako. Hala, federazioko lizentzia dutenek bakarrik jaso dezakete informazio hori, artikulu beraren 8. apartatuak dakarren salbuespenarekin: “Informazioa emateko murriztapenak ezin izango zaizkio ezarri Eusko Jaurlaritzako edo foru aldundiko dagokion organoari, horrek babestu behar dituen administrazio funtzio publikoei dagokienez”, eta informazio horixe emango da.
Orden forala

2022/450