Atzealdea 18-72.- Antoñana

Ingurumen ebaluazioa

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren 7/2019 Foru Agindua, urtarrilaren 15ekoa, Antoñanako hirigune historikoaren Birgaitze Integraturako Plan Berezia aldatzeko Ingurumen Txosten Estrategikoa ematen duena Ingurumen Ebaluazio Estrategikoa. Planak eta Programak. Prozedura sinplifikatua.

Documentazioa

Aldatze data 2020/02/20

Sortze data 2019/03/25

Gaia Ingurumen ebaluazioa