Finantza kontroleko auditoretza txostenaren kopia

Data eskaera 1923/10/08
Soluzioaren atala

Gizarte Zerbitzuen Saila

Informazio eskaera

Arabako Foru Aldundiak eta bere erakunde autonomoek 2012ko eta 2015eko ekitaldietan APDEMA elkartearekin egindako hitzarmenen eta berari eman eta jasotako dirulaguntzen finantza kontroleko auditoretza txostenaren kopia.

Erabakia

Informazio publikoa partez eskuratzeko eskubidea onartzea

  • Eskatutako informazioa eskuratzeko bidea ematea: 2012ko ekitaldiari buruzko txostena.

  • 2015eko ekitaldiari buruzko informazio publikoa eskuratzeko bidea ukatzea, ez delako egin, ez baitzegoen aurreikusita 2016ko auditoretza planean.

Orden forala

110/2017